Hệ thống quản trị

Email Doanh Nghiệp

Gói Email Doanh Nghiệp 0

Dung lượng : 5 GB

Địa chỉ Email : 5 Mail

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

0 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 1

Dung lượng : 10 GB

Địa chỉ Email : 20 Mail

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

840,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 2

Dung lượng : 30 GB

Địa chỉ Email : 50 Mail

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

1,440,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 3

Dung lượng : 50 GB

Địa chỉ Email : 100 Mail

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

3,000,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 4

Dung lượng : 100 GB

Địa chỉ Email : 200 Mail

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

4,200,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 5

Dung lượng : 200 GB

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

7,800,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 6

Dung lượng : 400 GB

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

10,200,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 7

Dung lượng : 1T

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

13,800,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Email Doanh Nghiệp 8

Dung lượng : 2T

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Giá chỉ từ

22,200,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Loading