Hệ thống quản trị

Cloud Hosting

Gói Hosting 1G

Dung lượng : 1G [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

FTP : unlimited

Database : 1

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

540,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Hosting 2G

Dung lượng : 2 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

780,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Hosting 5G

Dung lượng : 5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

FTP : unlimited

Database : 8

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

1,320,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Gói Hosting 10G

Dung lượng : 10 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

FTP : unlimited

Database : 15

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

2,388,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Hosting 2GB-PL

Dung lượng : 2 GB-PL [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

1,000,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Hosting 2gb-cũ

1

Giá chỉ từ

800,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Hosting 5GB - cũ

1

Giá chỉ từ

2,500,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Loading