Hệ thống quản trị

Cloud Server

CLOUD SERVER 01

CPU : 1 core

SSD : 40 GB

RAM : 2G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

2,040,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 02

CPU : 2 core

SSD : 60 GB

RAM : 3GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

3,120,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 03

CPU : 3 core

SSD : 80 GB

RAM : 4 GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

4,440,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 04

CPU : 4 core

SSD : 100 GB

RAM : 6 GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

6,720,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 05

CPU : 5 core

SSD : 180 GB

RAM : 8 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

14,400,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 06

CPU : 6 core

SSD : 280 GB

RAM : 16 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

24,000,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 07

CPU : 8 core

SSD : 360 GB

RAM : 32 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

30,000,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

CLOUD SERVER 08

CPU : 16 core

SSD : 800 GB

RAM : 64 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ

60,000,000 đ/năm

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


Đặt Mua Ngay

Loading